Önemli olan akışa engel olan
imalat darboğazlarını bulmak ve maliyet
aynı olmak koşulu ile üretimi arttırmaktır.


Hakkımızda